Afval scheiden

Auteur: Joop Wolthuis

Zoals u mogelijk heeft opgemerkt, zijn er een paar wijzigingen gaande op ons Milieupark! Er wordt dringend een beroep gedaan op de bewoners, om hun afval scheiding iets anders in te richten:

Bol containers:   Alle Huisvuil inclusief plastic,  Papier, Glas. Mogelijk pilot met blikcontainer, om afvalscheiding te bevorderen

Deze worden door onze Beheerder verder uitgesorteerd met eigen sorteer machines. Waardoor er zo min mogelijk naar de vuilverbranding hoeft te worden gebracht.

Wel kunnen we nog iets besparen als wij vooraf blik uit sorteren, zoals: Conservenblik, drinkblikjes, kroondoppen, katten en hondenvoerblik, visblikjes en aluminium schaaltjes en aluminium folie ( bij voorkeur verzamelen in een doos, of zak)

Die kan dan gratis op de opening tijden van het milieupark worden ingeleverd bij de beheerder metaalcontainer.

Er zal een aparte inleverplaats worden ingericht door de beheerder t.b.v. Hout afval opgedeeld in A hout = schoon onbehandeld hout, gratis te hergebruiken door Bewoners!  ,B hout= behandeld, geverfd hout,of C hout= geïmpregneerd of gelamineerd hout.( dit is rest afval )  Alle hout soorten zijn betaald afval!

Verder zal er bij de achteringang naast de milieustraat een verzamelplaats worden ingericht door de Beheerder, waar grove en zware takken en lichte boomstammen kunnen worden verzameld voor herverwerking door Derden. Dit kan mogelijk worden verwerkt tot Biomassa?

Ook zal er een beroep worden gedaan aan de bewoners, om zoveel mogelijk zelf uw tuinafval te herverwerken in uw eigen tuin.

Voornamelijk gras en blad afval kan heelgoed gecomposteerd worden in een bak of tuinhoek. ( zie de website voor info over Composteren )

Dat is ook voor de tuinen en grond een verbetering.

De doelstelling hiervan is om de groenafvalberg te reduceren tot overzichtelijke proporties.

Het is niet de bedoeling dat ingehuurde Hoveniers, hun tuinafval bij ons komen afgeven. Alleen het afval van de bewoners mag naar de milieustraat worden gebracht! Deze maatregelen moeten er toe leiden dat ons contract met Fa. Martens Gehaald kan worden, en blijvend kan worden verlengd

Artikel eerder gepubliceerd

Er is sprake van opwaartse prijsdruk vanwege prijsverhogingen door de overheid enerzijds en prijsverhogingen door de afvalverwerkers van Happen en van Noort. Fa. Martins in onderhandelingen met beide partijen om die prijsstijgingen tot een absoluut minimum te beperken. In de zaterdagkrant van afgelopen zaterdag stond een klein artikel waarin een prijsstijging van ca 11,5% werd genoemd, Fa. Martens zei eerder een prijsstijging van tussen de 10 en 15 % te verwachten.
Oorzaak van deze prijsstijgingen is wel het afsluiten van de grenzen door China en de loonsverhogingen, de dieselprijzen en het feit dat de verbrandingsovens overvol zitten en de afvalverwerkers hun afval niet goed kunnen afzetten voor b.v. hergebruik.
Voor onze milieu zijn een aantal besparingen te realiseren en wel) het hout splitsen in hout

A (onbehandeld) en hout B (behandeld hout), deze kunnen door    leden van de VvE kosteloos gebruikt worden voor een 2e leven. Fam Martens zal daar een    2e container voor neerzetten. Wat niet afgevoerd hoeft te worden, kost ook niets.


2) Het plastic aanbieden in het huisvuil. Plastic weegt niets, is volumineus en er is geen of    weinig interesse voor hergebruik. Daarbij komt dat van Happen een 10 miljoen kostende    installatie heeft staan die het plastic automatisch scheidt uit het huisafval. Voordeel    daarvan is dat er een grondcontainer vrijkomt voor huisvuil.

3) Het papier inzamelen in een kleinere container (b.v. rolcontainer). Vervolgens het papier     ter beschikking stellen van een vereniging die dat papier dan afhaalt en aflevert bij een    afvalverwerker en er een geldbedrag ontvangt. Bij ons laten afhalen door van Happen    kost momenteel meer dan dat het opbrengt. Hierdoor komt weer een grondcontainer    vrij voor huisvuil. Daar moet nog actie op worden ondernomen en contact leggen met    plaatselijke verenigingen!

4) Het blikgoed separaat afleveren (net zoals we dat nu al doen met flessen) in een rol-    container. Blik is metaal is geld waard.

5) Mogelijk zoeken naar verdere besparingen via b.v. de Denktank! De leden van de VvE    mogen hun ideeën ook bij het Bestuur indienen, graag zelfs.

6) Als we 2 grondcontainers extra ter beschikking hebben voor ons huisvuil, kan het zijn    dat van Happen niet 2x maar slechts 1 x per week of 3x per 2 weken ipv van 4x het    huisvuil komt opleveren, dat ook levert een besparing op.
Het uiteindelijke doel is om onder de 10% prijsverhoging uit te komen. Daarover moet het Bestuur met Fa. Martens stevig onderhandelen.
Voor wat het knipbeleid betreft. Het is logisch dat de knipkaart ook duurder wordt aan-gezien restafval ook het zelfde wordt belast als huisvuil. Fa Martens zal daarbij steeds eenzelfde prijsbeleid voeren als door de Gemeente Baarle Nassau wordt gehanteerd.
Het Bestuur vraagt aan alle leden van de VvE (alsook evt huurders) om de volle mede-werking aan deze veranderingen te geven om het te doen slagen

  • 2019: HET IS VOOR LEDEN VEEL GOEDKOPER ALS ZE ZELF BLAD COMPOSTEREN, HAKSELEN VAN TAKKEN IN DE TUIN
  • TARIEVEN STIJGEN OPZIENBAREND en moeten we mogelijk door gaan rekenen naar aanbod (bijvoorbeeld knipkaart)!